Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Aktualności, Czwartek, 23 września 2021
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Porządek posiedzenia:

 

  1. Opiniowanie projektu Zarządzenia Wójta Gminy Czernica w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, działka nr 285/8 w Ratowicach.
  2. Opiniowanie podjętych działań w kierunku realizacji i planowania inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich i powiatowych.
  3. Ocena realizacji zadań w zakresie prac melioracyjnych.
  4. Przedstawienie Wójtowi Gminy Czernica propozycji komisji do projektu budżetu gminy na 2022 rok.
  5. Konstruowanie oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Czernica, jak również za jego pośrednictwem – Staroście Powiatu Wrocławskiego, propozycji zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
  6.  Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

 

           Adam Jaskuła

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093