Wydatki podwrocławskich gmin na autobusowy transport zbiorowy w latach 2017-2021

Aktualności, Wtorek, 12 października 2021
Wydatki podwrocławskich gmin na autobusowy transport zbiorowy w latach 2017-2021

W poniższej tabeli prezentowane jest zestawienie wydatków ponoszonych przez osiem podwrocławskich gmin, w tym w Gminie Czernica, na autobusowy transport zbiorowy. W zestawieniu nie zostały ujęte wydatki, które poszczególne gminy ponoszą na dofinansowanie przewozów pasażerskich („PKP”) oraz wydatki inwestycyjne (budowa infrastruktury transportowej jak np. pętla autobusowa w Nadolicach Wielkich za kwotę 315.464,76 zł).

 

 

*Dane na podstawie sprawozdań Rb-28S wg klasyfikacji budżetowej dział 600, rozdział 60004
**Dane za 2021 r. wg budżetów gmin na dzień 30.09.2021 r.
***Liczba mieszkańców wg GUS

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093