Posiedzenie online Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Aktualności, Wtorek, 19 października 2021
Posiedzenie online Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Wczoraj Zastępca Wójta Gminy Czernica Andrzej Czech, Sekretarz Gminy Marcin Golański oraz Kierownik Referatu Mienia i Transportu Publicznego Ilona Czupta wzięli udział w posiedzeniu online Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Tematem posiedzenia była aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz sytuacja związana z przedłużającym się uruchomieniem przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 292.

Na spotkaniu, do udziału w którym zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów podejmowana była również kwestia utworzenia kolei metropolitalnej w Aglomeracji Wrocławskiej. Gmina Czernica stoi na stanowisku, że inwestycja ta jest niezbędna dla zapewnienia mieszkańcom sprawnego połączenia kolejowego z miastem Wrocławiem i wyraża wolę dotowania kosztów przewozu pasażerów na liniach kolejowych, które przebiegają przez jej teren.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093