Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Aktualności, Piątek, 22 października 2021
Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu  - wnioski przyjmowane do 29 października 2021 roku.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu celem wyeliminowania ograniczeń w realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci.

Zgodnie z założeniami programu, sprzęt IT zostanie zakupiony przez Gminę Czernica i przekazany bezpłatnie osobom, które potwierdzą warunek zakwalifikowania się do wsparcia tzn. będą członkami rodzin byłych pracowników PPGR i przekażą otrzymany sprzęt dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych i średnich. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie i określenie wartości dofinansowania wymaga posiadania oświadczeń, złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jak i rodziców uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność. 

W celu przygotowania stosownej dokumentacji aplikacyjnej zwracamy się z prośbą o określenie skali potrzeb i zainteresowania tym programem wśród osób zamieszkujących naszą gminę. W tym celu prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Czernica w terminie do 29.10.2021 r. (godz. 15.00) wypełnionych załączników zamieszczonych poniżej:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego (link)

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność (link)

3. Oświadczenie o dostępie do Internetu (link)

Uwaga!

W celu potwierdzenia spełnia warunku do wsparcia dla rodzin popegeerowskich niezbędne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica) oraz w Filii Urzędu Gminy Czernica w Dobrzykowicach (ul. Szkolna 1)

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel. 0 510 023 989 i 0 502 735 495.

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093