Aktualności

Daniel Urban - Diamentem Forbes’a.

Daniel Urban - Diamentem Forbes’a.

Miło nam jest poinformować, że firma “Sente” której Prezesem Zarządu jest Daniel Urban, Radny Gminy Czernica, zdobyła 1 miejsce na Dolnym Śląsku, a 9 w kraju w rankingu Diamentów Forbes’a. Gratulujemy wspaniałego sukcesu i życzymy kolejnych!

PIT TO NIE MIT

PIT TO NIE MIT

inwestycji i usług może być więcej !

Edukacja w szkołach Gminy Czernica po raz kolejny dofinansowana.

Edukacja w szkołach Gminy Czernica po raz kolejny dofinansowana.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 21 stycznia 2019 r. podjął uchwałę nr 254/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Oświetlenie ul. Lipowej i odcinka ul. Akacjowej w Chrząstawie Małej już funkcjonuje

Oświetlenie ul. Lipowej i odcinka ul. Akacjowej w Chrząstawie Małej już funkcjonuje

W dniu 8 lutego br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstawa Mała ul. Akacjowa, Lipowa dz. nr 281/18, 279/11, 283/26, 283/27, gm. Czernica”.

Ulica Szafirowa w Dobrzykowicach oświetlona

Ulica Szafirowa w Dobrzykowicach oświetlona

W dniu 6 lutego br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Szafirowa dz. nr 352/2, 352/85, 352/86, 354/2, gm. Czernica”. Inwestycję zrealizowała spółka ITINET z Zielonej Góry.

Zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Mała

Zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Mała

w dniu 12.02.2019 (wtorek) o godzinie 18:15 1-termin, 18:30 2-termin w świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławskiej 97A

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

11 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

13 lutego 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Czernica.

Wyjazd rekreacyjny

Wyjazd rekreacyjny

do Jakuszyc - Szklarskiej Poręby w niedzielę 10 lutego 2019 r.

pokaż wszystkie wiadomości