Aktualności

Wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018

Wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018

na terenie gminy Czernica wydanych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego

1 MILA DLA NILA

1 MILA DLA NILA

Łany - 02.03.2019 r.

PIT TO NIE MIT

PIT TO NIE MIT

inwestycji i usług może być więcej !

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

27.02.2019 r. o godzinie 15.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica

Wyjazd rekreacyjny

Wyjazd rekreacyjny

Jakuszyce-Szklarska Poręba - 23.02.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22 lutego 2019 r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Daniel Urban - Diamentem Forbes’a.

Daniel Urban - Diamentem Forbes’a.

Miło nam jest poinformować, że firma “Sente” której Prezesem Zarządu jest Daniel Urban, Radny Gminy Czernica, zdobyła 1 miejsce na Dolnym Śląsku, a 9 w kraju w rankingu Diamentów Forbes’a. Gratulujemy wspaniałego sukcesu i życzymy kolejnych!

Edukacja w szkołach Gminy Czernica po raz kolejny dofinansowana.

Edukacja w szkołach Gminy Czernica po raz kolejny dofinansowana.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 21 stycznia 2019 r. podjął uchwałę nr 254/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Oświetlenie ul. Lipowej i odcinka ul. Akacjowej w Chrząstawie Małej już funkcjonuje

Oświetlenie ul. Lipowej i odcinka ul. Akacjowej w Chrząstawie Małej już funkcjonuje

W dniu 8 lutego br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstawa Mała ul. Akacjowa, Lipowa dz. nr 281/18, 279/11, 283/26, 283/27, gm. Czernica”.

pokaż wszystkie wiadomości